Domov Mapa stránnky Kontakt
 
    O regióne

Združenie miest a obcí myjavského regiónu združuje všetky obce a mestá okresu Myjava. Bolo vytvorené za účelom lepšieho zabezpečenia a koordinovania vzájomnej súčinnosti rozvoja obcí okresu v rôznych oblastiach. Ide najmä o rozvoj občianskeho života, skvalitňovanie podmienok na život obyvateľov regiónu, ochrana životného prostredia, ochrana duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva , podpora podnikania a služieb, rozvoj technickej a dopravnej infraštruktúry, rozvoj turizmu a cestovného ruchu, propagácia a prezentácia regiónu ale i ďalšie oblasti rozvoja celého regiónu. Členmi združenia sú teda 2 obce so štatútom mesta: Myjava a Brezová pod Bradlom, ktoré sú súčasne priemyselnými, obchodnými a kultúrnymi strediskami územia a 15 ďalších obcí: Brestovec, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Košariská, Krajné, Kostolné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce.

Oblasť je najzápadnejším okresom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hranice územia prebiehajú vonkajšími hranicami jednotlivých katastrov obcí. Región je so severu i juhu ohraničený prírodnými hranicami. V severnej časti prebieha obcami Chvojnica, Vrbovce, Brestovec a Stará Myjava po hrebeni Bielych Karpát a v južnej v Brezovej pod Bradlom, Košariskách, Podkylave a Krajnom po hrebeni Malých Karpát. Na západe je územie otvorenejšie smerom k Záhorskej nížine a na východe smerom k Považskému podoliu. Na severe hraničí s Českou republikou, na východe s okresom Nové Mesto nad Váhom, na juhu až západe s Trnavským samosprávnym krajom, konkrétne s okresom Piešťany a Trnava na juhu a s okresom Senica na západe.

Zjednocujúcim prvkom regiónu je typické kopaničiarske osídlenie, pričom obce v regióne sú často rozložené niekedy aj do desiatok kopaníc. Región je charakteristický svojim kopaničiarskym nárečím, ktoré tak trochu pozabúda na mäkčene a ô. K charakteristikám celej kopaničiarskej oblasti patrí dominantné postavenie evanjelickej cirkvi, čo je dedičstvom a tradíciou regiónu. Medzi dominujúce znaky oblasti patrí tiež folklór, a taktiež výroba skvelej domácej slivovice.