Domov Mapa stránnky Kontakt
 
    Doprava

Mesto Myjava za účelom zabezpečenia dostupnosti zdravotníckych služieb, administratívneho a obchodného centra všetkým občanom mesta zriadilo od 1. septembra 2010 mestskú hromadnú dopravu. Cena cestovného lístka v autobusoch MHD Myjava je jednotná bez akýchkoľvek zliav vo výške 0,20 € za osobu. Cestovný lístok si cestujúci zakúpi u vodiča pri nástupe do vozidla. Ak sa cestujúci pri kontrole nepreukáže platným cestovným lístkom, je povinný zaplatiť chýbajúci cestovný lístok a k tomu 20 násobok ceny cestovného lístka, čiže 4,- €.

V rámci prepravného poriadku je zakázané prepravovať v autobusoch MHD Myjava bicykle a zvieratá, s výnimkou vodiaceho psa a batožinu s rozmermi nad 50 x 60 x 80 cm. Takisto autobusy MHD Myjava neprepravia predmet dlhší ako 300 cm, s priemerom väčším ako 20 cm. Predmet s obrysom dosky sa nesmie prepravovať, ak je jeho rozmer väčší ako 100 x 150 cm. Na detský kočík sa toto ustanovenie nevzťahuje. Cena za prepravu batožiny a detského kočíka je 0,20 €.

Veľmi užitočnou pri vyhľadávaní spojenia je stránka www.cp.atlas.sk