Domov Mapa stránnky Kontakt
 
    Turisticko Informačné Centrum

 

 

 

Turistické informačné centrum je z technických príčin zatvorené do 15. marca 2015!

Informácie o meste, regióne, ubytovaní, turistických atrakciách, možnostiach trávenia voľného času v našom regióne a nové propagačné materiály je možné získať v kancelárii Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (Mestský úrad Myjava, č. dverí 312, tel. č. 0917 240 098).

Profil verejného obstarávateľa

Združenie miest a obcí   je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú  zamestnanci združenia   v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj  odborne spôsobilé osoby a  zamestnanci združenia najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Združenie miest a obcí myjavského regiónu má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Združenie miest a obcí myjavského regiónu

Nám. M.R. Štefánika 560/4

IČO: 35593032

 

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:

Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. (ak ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 1000 €, tri dni pre jej zadaním)

 

P.č

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Termín zadania

zákazky (uzavretie

zmluvného vzťahu)

1.

21.2.2014

Publicita k projektu Priblížme si tradície našich predkov

7.3.2014

 

     

 

Združenie miest a obcí myjavského regónu v rámci výzvy Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 predložilo projekt na vybudovanie spoločnej turistickej informačnej kancelárie pre kopaničiarsky región na slovenskej a horňácky región na českej strane - 1. česko-slovenská informačná. Projekt bol schválený a finančne podporený.
Od 1. 6. 2010 tak môžu návštevníci, turisti i obyvatelia Myjavy využívať služby plnohodnotnej informačnej kancelárie, ktorá je schopná poskytnúť klientom komplexné informácie o meste, regióne, ubytovaní, turistických atrakciách, možnostiach trávenia voľného času v prihraničných regiónoch a podobne. Kanceláriu nájdete v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka, má samostatný vchod od autobusového nástupišťa na Partizánskej ulici.

Otvorená je v pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod.

Telefónny kontakt: 034/621 2330
E-mail: tikmyjava1@gmail.com
 

V našom centre si môžete zakúpiť dolu uvedené publikácie a materiály:

Kniha Myjava v obrazoch histórie - autorom publikácie je p.Gálik, kniha na 427 stranách pokrýva obdobie vývoja Myjavy od počiatočného osídľovania kopaničiarskeho kraja v 13.storočí po posledný rok vojny a oslobodenie Myjavy v roku 1945.

Kniha Slivovica a jej miesto v živote starích Mijafcov - publikácia venovaná slivovici, o jej výrobe, skladovaní, uchovávaní až po vtipy a piesne o nej

Kniha Chírni apetik vinšujem - publikácia venovaná tradičnej gastronómii Myjavska, doplnená bohatou fotodokumentáciou

DFS Kopaničiarik 1972 - 2007 - venované 30.výročiu DFS Kopaničiarik

Z mojich obľúbených - zborník piesní vydaných pri príležitosti životného jubilea 70.rokov Vladimíra Jánoša

Tatry a ich tajomstvá - publikácia venovaná našim krásnym veľhorám

Milan Rastislav Štefánik - publikácia venovaná životu kopaničiarskeho rodáka, astronóma, politika a generála francúzskej armády

Milan Rastislav Štefánik - významný cestovateľ a jeho nasledovníci - cestopis doplnený autentickými materiálmi.Druhá časť knihy je venovaná Štefánikovým nasledovníkom, ktorí precestovali svet v duchu jeho odkazu.

Pexeso - hra s obrázkami pracovných nástrojov, strojov a náradí, ktoré sa v minulosti používali v domácnosti

Kroj náš každodenný - vystrihovačka s vymaľovánkou pre malých (i veľkých)

Gazdovský dvor - brožúrka venovaná prezentácii zrekonštruovaného objektu typickej kopaničiarskej architektúry, tradičnej kopaničiarskej svadbe, zabíjačke a iným tradičným podujatiam

Samko Dudík a jeho kapela - publikácia venovaná legendárnemu primášovi, tanečníkovi a spevákovi a jeho kapele

Železnica cez hrebeň Bielych Karpát - publikácia vydaná pri príležitosti 80. výročia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Veselí nad Moravou mapuje históriu výstavby, prevádzku na trati od jej počiatkov až do súčasnosti

 

Ponúkame tiež turistické mapy, mapy turistických zaujímavostí, pohľadnice Myjavy a Milana Rastislava Štefánika, fotky železničnej trate zaujímavé hlavne pre zberateľov a kľúčenky s motívmi obcí myjavského regiónu, DVD Myjava v kolobehu času, metodické DVD pre výučbu tancov myjavského regiónu, CD súborov Kopaničiar, Myjavská cimbalovka, Kýčer a metodické CD s ľudovými tancami a piesňami. Taktiež si u nás môžete zakúpiť darčekové fľaše s motívom Myjavskej slivovice, šúpolienky a keramiku s motívom nášho regiónu.

Pohľadnica M.R.Š.Kniha M.R.Š. - Významný cestovateľTuristická mapaDFS KopaničiarikKroj náš každodennýSamko Dudík a jeho kapelaMyjava v obrazoch histórieZ mojich obľúbenýchSlivovica a jej miesto v živote starích MijafcovPexesoChírni apetik vinšujemKopaničiar - vianočné CDKopaničiar - s futráluMyjavská cimbalovka - Myjava, Myjava Metodické CD s ľudovými tancami a piesňamiMetodické DVD pre výučbu tancov myj.regiónu