Domov Mapa stránnky Kontakt
 
    Životné prostredie

PROJEKT SEPARÁCIE ODPADU

PLASTY

Plasty zberáme do označených žltých nádob alebo žltých plastových vriec, do ktorých

PatrIA   NepatrIA
prázdne plastové obaly z nápojov všetkých objemov (PET fľaše), prázdne plastové nádoby z kozmetiky, čistiacich prostriedkov a potravín, plastové fólie...   plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami), škatule od mlieka či džúsov nazývané aj „tetrapaky“...
Poznámka: Jednotlivé plastové obaly treba vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie. Plastové fľaše pred vyhodením treba stlačiť a tým znížiť ich objem!SKLO

Sklo zberáme do označených zelených nádob alebo zelených plastových vriec, do ktorých

patrÍ   NepatrIA
rozbité okenné sklo, prázdne poháre od zaváranín, fľaše od nápojov, ovocných štiav, liehovín bez zátok a uzáverov.. silne znečistené fľaše, plné ani čiastočne naplnené, porcelán, keramika,  maľované sklo, obrazovky televízorov, kovové uzávery fliaš, zrkadlá, žiarivky, žiarovky, varné sklo, krištáľové sklo, lepené autosklá, oceľou vystužené sklo, sklobetónové tvárnice... 
Poznámka: Jednotlivé sklené obaly treba vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie!PAPIER

Papier zberáme do označených modrých nádob alebo modrých plastových vriec, do ktorých

PatrIA   nepatrí
noviny, časopisy, kartóny a lepenky, vlnité lepenky, papierové obaly, katalógy, cenníky, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, knihy bez tvrdých obalov... papier znečistený potravinami, olejom, znečistené papierové obaly napr. vrecia od cementu, jednorazové plienky, použité papierové vreckovky, vrstvené papierové obaly (z mlieka, džúsov), indigový papier, papier s plastom a kovovými súčasťami, tvrdé obaly z kníh, asfaltový a dechtový papier...
Poznámka: Obaly väčších rozmerov je treba rozrezať, prípadne stlačiť z dôvodu zníženia ich objemu!KOVOVÉ OBALY

KOVOVÉ OBALY, zberáme do označených bielych nádob alebo bielych plastových vriec,do ktorých

PatrIA NepatrIA
plechovky od nápojov (pivo a nealko), kovové uzávery z nápojov, konzervy z polotovarov, hrnce, riad, hliníkové fólie z potravinárskych obalov, nádoby z kozmetických sprejov... veľmi znečistené obaly od potravín, resp. inými škodlivinami, napr. ropnými látkami, nádoby od sprejov, nádoby od farieb...
Poznámka: Jednotlivé obaly treba pred vyhodením vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie.VKM OBALY

VKM OBALY (viacvrtvové kombinované materiály, „tetrapaky“) zberáme do označených červených nádob alebo červených plastových vriec, do ktorých

PatrIA   NepatrIA
škatule od nápojov, mlieka, mliečnych výrobkov a džúsov, ostatné obalové materiály zložené z viacerých vrstiev plastu, papiera, resp. hliníka...   plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami)...
Poznámka: Jednotlivé obaly treba vypláchnuť, odstrániť prípadné znečistenie a rozrezať, prípadne stlačiť jednotlivé obaly, aby sa znížil ich objem.


Bioodpad

Bioodpad zberáme do označených hnedých nádob alebo priamo na domácich kompostoviskách, do ktorých

Patrí nepatrIA
odpad z domácnosti (ovocie, zelenina) a zo záhrad (lístie, vetvy, tráva), odpad z prípravy jedál... potraviny v obaloch, mäso, kosti, tekuté zvyšky, vajcia...


ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY odpad zberáme do šedých nádob, do ktorých

Patrí   NEPATRIA
všetko to, čo sme nevyzbierali a nevytriedili predchádzajúcimi spôsobmi... vyseparované zložky z komunálnych odpadov, nebezpečné odpady, elektroodpad (napr.  domáce spotrebiče, rádia, TV, PC, vŕtačky, holiace a depilačné strojčeky, žiarivky, mobilné telefóny a nabíjačky) autobatérie, tužkové batérie, ortuťové teplomery, nábytok, drevo,  pneumatiky, obaly od farieb...


OSTATNÉ KOMUNÁLNE ODPADY

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY, NEBEZPEČNÉ ODPADY, OBJEMNÉ ODPADY, ELEKTROODPADY A OREZY DREVÍN zberáme donáškovým spôsobom v rámci prevádzky Zberového dvora BRANTNER Slovakia, s.r.o., resp. v rámci zberových sobôt.

POZOR ZMENA OD 1. 9. 2009!

Otváracie hodiny Zberového dvora: Po a St: 8,00 – 16,00 hod.
                                                         
So: 8,00 – 12,00 hod.