Domov Mapa stránnky Kontakt
 
    Mestá a obce

Bukovec  
 
Obec Bukovec sa nachádza na juhozápade Myjavskej pahorkatiny. Oblasť, ktorá je na východe lemovaná severnými výbežkami Malých Karpát a na západe riekou Morava. Bukovec sa rozvíjal uprostred nedostupných a mĺkvych hôrk preto sa v ňom nachádzali útočisko všetci tí, ktorí museli utekať pre náboženské nepokoje alebo kruté utláčanie. Chotár obce je krásny, pahorkovitý kraj, tvorený vysokou oláňou prerytou dolinami a výmoľmi.

Počet obyvateľov: 406
Rozloha: 1560 ha
Nadmorská výška: 350 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

Územie obce:
      -
u Kubicov
      - u Tulákov
      - u Bašnárov
      - u Rafíkov
      - u Cablkov
      - u Zimov
      - u Kachlíkov
      - u Brožkov
      - u Dankov

www.bukovec.eu

 

Hrašné  
 
Samostatná obec Hrašné vznikla oddelením od obce Kostolné v roku 1955 .
Obec leží v severovýchodnej časti Myjavskej pahorkatiny, asi 5 km juhozápadným smerom od Starej Turej. Obcou prechádza cesta II. triedy Nové Mesto n./V. – Stará Turá - Myjava. Nadmorská výška v strede obce 340 m v okrajových častiach 260 – 372 m . Osídlenie je kopaničiarskeho charakteru, čiže jednotlivé kopanice, osady a samoty sú roztrúsené po celom obvode chotára.

Počet obyvateľov: 485
Rozloha: 907 ha
Nadmorská výška: 340 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

Územie obce: 


      - U Malkov
      - U Tomišov
      - U Feriancov
      - U Štefíkov
      - U Vravišov
      - U Zábojníkov
      - U Biesov
      - U Taranov
      - U Rumankov
      - Žadovec
      - Polákov vrch
      - Hodulov vrch
      - Bánov
      - Veizovec

 www.hrasne.estranky.sk

 

Chvojnica  
 
Najzápadnejšia obec Myjavského regiónu na hraniciach s Českou republikou. Leží v údolí potoka Chvojnica v pohorí Bielych Karpát pod masívom Žalostinej (622m.n.m). Osídlenie je typického kopaničiarskeho charakteru s množstvom osád a poľnohospodárskych usadlostí. Jej história sa spája hlavne s históriou Vrboviec ale s históriou obcí Častkov a Sobotišťe, kedže vznikla vlastne odlúčením časti kopaníc od týchto obcí v roku 1957.PEstrá mozaika lesov, lúk, pasienkov a hájikov s rozpýlenými ľudskými obydliami vytvára prekrásny krajinný celok.

Počet obyvateľov: 370
Rozloha: 1620 ha
Nadmorská výška: 384 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

Územie obce: 
      - V Chrasti
      - U Horákov
      - Hate
      - Vývoz
      - Machová
      - Plevín
      - Dlhá Lúka
      - Uhliska
      - Hrklovec
      - U Redechov
      - U Plešov
      - U Pánikov
      - U Holých
      - Vršky
      - U Zlochov
      - U Bajzov
      - U Oslejov
      - U Matulov
      - U Myjavcov
      - U Šiflov
      - Košár
      - U Martišov
      - U Balážov
      - U Hrtánkov
      - U Hrivnákov
      - Na Bukovej
      - Havran 
      - Majer
      - U Noštákov
      - U Vlčkov
      - U Hanzlúvkov
      - Salaše

 www.chvojnica.sk

 

Kostolné  
 
Obec Kostolné leží medzi dvoma pohoriami. Na juh od obce sa vypínajú posledné vŕšky Malých Karpát. Na severe sa začínajú Biele Karpaty s najvyšším vrcholom Javorinou- nadmorská výška 970 m. K samotnej obci patria priľahlé osady, medzi najväčšie patrí osada Babulicov Vrch, kde sa vlastne sústreďuje kultúrny a spoločenský život okolitých osád a to osád U Tížikov, U Kôstkov, U Mihálikov, U Hajtúnov, U Medveďov, U Hučkov a Švancarova Dolina. Obec Kostolné so svojimi osadami má vyborné podmienky pre turistiku. Jej katastrom prechádzajú mnohé turistické chodníky, po ktorých sa dá dostať na vrch Veľkej Javoriny, Čachtický hrad, rekreačné strediská Dubník I a Dubník II.

Počet obyvateľov: 645
Rozloha: 1010 ha
Nadmorská výška: 209 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

Územie obce:
Územie obce tvorí samotná obec s priľahlými osadami. Ulice v obci majú však svoje pomenovanie- Dolný Konec, Omanie, Cinterova ulica, Kút, Sachanovec, Dingéch rádek, Bíbové, Studienec. Obec má autobusové spojenie s okolitými obcami Vaďovcami, Krajným, Hrašným a mestami Starou Turou a Myjavou. Najbližšia železničná stanica je v susednej obci Vaďovce vzdialená od Kostolného 2 km. Najbližšie letisko je v Piešťanoch vzdialených 26 km.
Cez obec preteká potok Kostolník, ktorý sa už v roku 1392 spomína ako Kostolnyk. Na jeho hornom toku sú vybudované vodné nádrže Dubník I. a Dubník II.

www.kostolne.sk

 

Podkylava  
 
Obec leží na JV Myjavskej pahorkatiny, v podhorí malých Karpát a z väčšej oblasti je obec obkolesená lesmi. Meno dostala od rovnomerného potoka, ktorý preteká obcou. V katastri obce Podkylava sa realizuje viacero zaujímavých projektov v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby. Biofarma TBS, a.s je zameraná na chov dobytka a koní kvalitných zahraničných plemien.

Počet obyvateľov: 246
Rozloha: 996 ha
Nadmorská výška: 245 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

Územie obce: 
      - Podkylava
      - Hlaváč
      - Chojnica
      - u Pagáčov
      - u Šenkárikov
      - u Uhríkov
      - u Kocúrí
      - u Bendov
      - u Mosných
      - Búdy
      - Jancové
      - Hincová
      - u Sakov
      - u Frndákov
      - u Benov
      - u Vrabelákov

www.podkylava.sk

 

Poriadie  
 
Poriadie sa rozkladá na nízkych svahoch Myjavskej pahorkatiny a časť obce je rozložená i na juhozápadných výbežkoch Bielych Karpát pod masívom Javoriny 5km severovýchodne od Myjavy. Osídlenie je v plnom slova zmysle kopaničiarskeho charakteru. Obec Poriadie sa skladá z vlastnej osady Poriadie a prièlenených osád a kopaníc. Tieto kopanice predstavujú väčšiu časť obce. Samotné Poriadie je svojou polohou skutočným centrom obce. Názvy osád a kopaníc sú: Sovinec, Vlčkovia, u Klasovitých, Dolný Výhon, Durcovia, Otiepkovia, Formanec, Lipovec a Šlahorová.

Počet obyvateľov: 685
Rozloha: 784 ha
Nadmorská výška: 425 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

www.poriadie.sk

 

Brestovec

obec Brestovec, ktorá sa nachádza v severnej časti Myjavskej pahorkatiny na úpätí Bielych Karpát pod masívom Javoriny 4 km od okresného mesta Myjava.
Zo severnej strany je Brestovec lemovaný pohorím Biele Karpaty a tu tiež hraničí s Českou republikou.
Brestovec sa vyvíjal postupne z niekoľkých roztratených poddanských usadlostí. Patril medzi typické myjavské kopanice, obyvateľstvo sa zaoberalo roľníctvom a chovom hospodárskych zvierat. Brestovec je veľmi zaujímavá súčasť Myjavskej pahorkatiny, popretkávaná mnohými turistickými chodníkmi. V katastri obce je mnoho chalúp, v ktorých trávia svoje dovolenky ľudia z rôznych kútov Slovenska.

Počet obyvateľov: 919
Rozloha: 1734 ha
Nadmorská výška: 380 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

 
Košariská
Kopaničiarska obec Košariská leží pri hlavnej ceste spájajúcej Brezovú pod Bradlom s kúpeľným mestom Piešťany, prekonávajúcej v jej strede rozvodie Váhu a Moravy uprostred rozhrania Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Je rodiskom M.R.Štefánika, vynikajúceho astronóma, vojaka, politika, diplomata, ktorý sa počas 1. svetovej vojny výraznou mierou zaslúžil o vznik samostatného Československa. Ďalším lákadlom pre turistov je Mohyla pri Bradle, pietne miesto, kde je M.R.Štefánik pochovaný. Táto jedinečná kultúrna pamiatka európskeho významu sa súčasne stala symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a významnej historickej udalosti, keď sa i Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta. Okolie Košarísk je situované v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, Chránenom vtáčom území Malé Karpaty s biotopmi druhov vtákov európskeho významu a biotopmi sťahovavých vtákov.
Pozostáva z deviatich usadlostí – kopaníc: U Štefov, Dolné Košariská, U Plačkov, Horné Košariská, U Martinkov, U Šindelov, U Mosnákov, U Trvajov, Lopušná.
Počet obyvateľov: 433
Rozloha: 1153 ha
Nadmorská výška: 325 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava
 
Krajné
Krajné je veľká kopaničiarska obec, ktorá sa rozkladá v juhovýchodnom cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát, v doline potoka Jablonky a Korytárky. Rozsiahly chotár disponuje množstvom prenádherných zákutí a bohatstvom krásnej prírody. Zaujímavou raritou obce  je skutočnosť, že sa skladala z 50 miestnych častí. Mnohé z nich sú však už neobývané alebo sa ďalšou výstavbou zlúčili do jednej, takže momentálne obec tvorí 6 miestnych častí a 39 kopaníc.  Krajné má zaujímavú minulosť a bohaté národné tradície. Po prečítaní dejín tejto obce sa človek stretne s menami významných osobností slovenského národa.

Počet obyvateľov: 1587
Rozloha: 2845 ha
Nadmorská výška: 250 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

 
Polianka
Polianka sa rozkladá na Myjavskej pahorkatine s najvyššími bodmi Surovín 478 m n.m. a Rovienky 499 m n. m. Celý terén je kopcovitý. Hoci obec vznikla až v roku 1955 odčlenením od Myjavy, prvé písomné zmienky o osade Polianka pochádzajú z roku 1611 a momentálne pozostáva zo šestnástich kopaníc. Reliéf katastra obce symbolizuje i povesť o vzniku názvu Polianka - prví osadníci sa usadili v dnešnej lokalite u Sadákov, ktorá má tvar jamy a svoje majetky identifikovali od pol jamky na hore a od pol jamky nadol, t.j. poljamka a skomolene sa udomácnilo Polianka. Malebná krajina je lákladlom pre peších turistov a cyklistov.

Počet obyvateľov: 381
Rozloha: 942 ha
Nadmorská výška: 194 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

 
Priepasné
Je tvorená jednotlivými kopanicami, osadami a samotami, roztrúsenými po celom obvode chotára. Celá obec má 19 lokálnych osídlení pomenovaných zväčša podľa obyvateľov, ktorých mená v danej kopanici prevládajú. Reliéf obce je kopcovitý a členitý, takže sa striedajú kopce o výške približne 500 m n.m. s údoliami. Juhozápadnú hranicu tvorí hrebeň vrchu zvaný Bradlo, dosahujúci nadmorskú výšku 544  m. Na tomto vrchu sa nachádza národna kultúrna pamiatka, mohyla, architerktonicky krásne riešená stavba, kde sú uložené pozostatky gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika, rodáka zo susednej obce Košariská.
Počet obyvateľov: 371
Rozloha: 1371 ha
Nadmorská výška: 343 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava
 
Rudník
Obec sa rozprestiera asi 7km od Myjavy a 6 km od Starej Turej. Je roztrúsená po celom katastrálnom území a to okrem centrálnej časti v 11 osadách a kopaniciach, ktoré ležia na úpätiach kopcov a údoliach Myjavskej pahorkatiny. Prvá písomná správa o Rudníku je z r. 1661. Avšak obec vznikla 1.apríla 1955 osamostatnením sa z tzv. veľkej Myjavy. Názov obce sa viaže k ťažbe kovu, keďže v minulosti, sa isto dolovalo. Rozptýlené osady a samoty lákajú cykloturistov a chalupárov a obec  má perspektívu i z hľadiska rozvoja agroturistiky, keďže je tu pekné vidiecke a prírodné prostredie.
Počet obyvateľov: 736
Rozloha: 938 ha
Nadmorská výška: 345 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava
 
Stará Myjava
vznikla v údolí rieky Myjava na úpätí Bielych Karpát 5 km severne od dnešnej Myjavy. V obce pramení rieka Myjava, ktorá je vyhlásená za prírodnú pamiatku s piatim stupňom ochrany. Na konci obce pod vrchmi Bielych Karpát vyhlásených za chránenú krajinnú oblasť, je na rieke vybudovaná vodná nádrž Stará Myjava. Jej malebná poloha uprostred zalesnených svahov, ktoré ponúkajú výborné podmienky na letné i zimné športy, aktívny oddych, či zdravotné prechádzky spojené so zberom lesných plodov a húb.
Počet obyvateľov: 725
Rozloha: 1731 ha
Nadmorská výška: 460 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava
 
Vrbovce
Kataster obce Vrbovce sa nachádza na úpätí Bielych Karpát. Tvorí ho prevažne Žalostinská vrchovina, od severovýchodu ho delí Liešťanský potok, ďalej je ohraničený Myjavskou pahorkatinou a z južnej strany Brančskými bradlami. Vrbovce majú v súčasnosti okolo 60 kopanických osád. Významnú úlohu plní Javornícke sedlo ( 360 m n. m.) - komunikačná cestná i železničná spojnica s Moravou. Vrbovčiansky chotár pretína potom Teplica ( Vrbovčianka), ktorý pramení pod Javorníckym sedlom a preteká stredom obce smerom k obci Sobotište do Kunovskej priehrady. Zvlnený kopcovitý terén s hladkými návršiami a množstvom potôčkov a jarkov vytvára podmienky pre bohatý rozvoj flóry i fauny. Pretože bola značná časť chotára zaradená do CHKO Biele Karpaty.

Počet obyvateľov: 1505
Rozloha: 5152 ha
Nadmorská výška: 341 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

www.vrbovce.sk
 
Brezová pod Bradlom
Mesto sa nachádza na úpätí Malých Karpát asi 80 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Nad mestom  sa týči vrch Bradlo, na ktorého vrchole sa nachádza Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, rodáka z neďalekých Košarísk. Krajina v okolí mesta poskytuje skvelé podmienky pre aktíne využitie voľného času v nádhernom prostredí. Turistické chodníky, lyžiarsky svah alebo vodná nádrž poskytujú dostatok priestoru na turistiku, či iné druhy aktivít a športov. Brezová má bohatú históriu a kultúrne tradície. Vždy bola pôsobiskom, či domovom mnohých významných osobností slovenského politického, cirkevného alebo kultúrneho života. V meste sa každoročne konajú tradičné kultúrne akcie, ktoré majú svoj vzor v našej dávnej minulosti, zvykoch a tradíciách. Mesto poskytuje svojim občanom a návštevníkom všetky základné služby. Nachádzajú sa tu dve materské školy, základná škola, Stredná odborná škola M. R. Štefánika, základná umelecká škola i mestská knižnica, zdravotné stredisko, lekárne sieť obchodov a služieb. Viacero športových areálov, najmä futbalové ihriská s tribúnami, tenisové kurty, kúpalisko, detské ihriská a parky poskytujú štandardné podmienky pre rozvoj športu a zmysluplného využívania voľného času.

Počet obyvateľov: 5230
Rozloha: 4107 ha
Nadmorská výška: 265 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

www.brezova.sk
 
Myjava

Mesto Myjava je centrom rázovitej kopaničiarskej oblasti, ktorá sa rozprestiera na Myjavskej pahorkatine, tvoriacej pomedzie medzi Slovenskom a Moravou. Myjava je známa svojimi revolučnými tradíciami. Myjavčania prežili nájazdy Turkov, zúčastnili sa na štyroch proti habsburských povstaniach, a prostredníctvom tejto účasti sa zviditeľnili i v stredoeurópskych pohyboch počas 17. a 18. storočia. Neskôr, počas 2. svetovej vojny, sa Myjavčania zapojili i do protifašistického odboja.
V roku 1848 sa pod vedením J. M. Hurbana a ďalších národovcov zapojili do národno-oslobodzovacieho hnutia, ktoré vyvrcholilo v prvom slovenskom povstaní.
V meruôsmych rokoch (1848 - 49) sa Myjava stala centrom pozornosti národných dejín. Dňa 19. septembra 1848 v dome pani Kolényovej zasadala a uskutočnila sa 1. Slovenská národná rada - prvý národný orgán v dejinách Slovákov. Myjava a okolitý kopaničiarsky kraj je významnou etnografickou lokalitou s vlastnou ľudovou kultúrou a folklórnymi tradíciami, ktoré dnes prezentujú rôzne folklórne súbory a skupiny.
Okrem  prekrásnej okolitej prírody má mesto Myjava veľký historický význam a bohaté kultúrne zázemie. Myjava a Myjavčania dodnes živo zachovávajú tradície svojich predkov. Potvrdzuje to i folklórny festival, ktorý sa uskutočňuje každoročne v júni  v prírodnom amfiteátri Trnovce, kde sa nachádza aj prírodné kino či reštaurácia.
Biele Karpaty spolu s Myjavskou pahorkatinou patria do oblasti slovensko-moravských Karpát. Charakteristické je pre ne striedanie úsekov lesa s lúčinami a oddychovými miestami, ktoré turistom spríjemňujú pešie putovanie.
Pre športové vyžitie obyvateľov a návštevníkov Myjavy slúži moderný športový areál, v ktorom sa nachádza: mestská športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, sauna, solárium, fitnes centrum, umelá ľadová plocha, kolkáreň
.

 

 www.myjava.sk

Počet obyvateľov: 29 938 
Rozloha: 32 655 ha
Nadmorská výška: 325 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava

Jablonka

so svojou rozlohou 1.258 ha je neoddeliteľnou súčasťou Myjavskej pahorkatiny. Leží na úpätí Bielych Karpát na ceste z Myjavy do Krajného. Susedí s Myjavou na západe, s Poliankou a Priepasným na juhu, s Krajným - Matejovcom na východe, s Kostolným a Rudníkom na severe.Zo západnej strany obec chráni vrch Surovín a z juhu najvyšší bod obce, vrch Lipovec (499 m. n. m.), ktorý je biocentrom regionálneho významu.  Obcou preteká potok Jablonka - Korytárka, ktorý tečie smerom na východ.

Územie obce

U Figurov,Guzice, Ščibranské, Kratina, Hopkáče, U Ušiakov, U Maliarikov. U Michaličkov, U Babiari, Jablonka centrum, Kvietkové, U Jánošov, U Triančíkov, U Kubíkov, U Klbečkov, U Kodajov, U Tížikov, Podpasienok, Podkorytárka, U Mockov, U Borovských, U Maronov, U Horniačkov, Močiare, Švancarova Dolina, U Sládečkov.

Počet obyvateľov: 477
Rozloha: 1258 ha
Nadmorská výška: 287 m.n.m.
Región: Západoslovenský
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava