Domov Mapa stránnky Kontakt
 
    Školské zariadnia

Adresár školských zariadení v meste Myjava

 

Základná škola Myjava, Viestova 1
riaditeľ: Mgr. Zdenko Šimo
tel.: 034/621 21 82
web: www.zsviesmy.edupage.sk
e-mail: riadit.zsviesmy@post.sk

______________________________

Základná škola Myjava, Štúrova 18
riaditeľ: Mgr. Jaroslav Foltín
tel.: 034/696 54 00
fax: 034/696 54 07
mob.: 0905 619 866, 0915 956 228
web: www.zsmyjava.sk

e-mail: riaditel@zsmyjava.sk, zastupca@zsmyjava.sk

______________________________

Základná škola s materskou školou Turá Lúka 103, 907 03 Myjava 3
riaditeľ: PaedDr. Jana Rojková
tel.: 034/621 41 43
web: http://turaluka.edupage.org/
e-mail: zssms.turaluka@zstlukamy.edu.sk

______________________________

Špeciálna základná škola Myjava, Továrenská ul. 68, 907 01 Myjava
riaditeľ: Mgr. Erika Jirková
tel.: 034/621 28 95
web: www.szsmyjava.edupage.sk
e-mail: szsmyjava@stonline.sk

______________________________

Materská škola Myjava, Hoštáky 671/12
riaditeľ: Zlata Vydarená
tel.: 034/621 21 65
web: nie je
e-mail: ms.hostaky@gmail.com

______________________________

Materská škola Myjava, Bradáčova 773/30
riaditeľ: Ľubica Kozárová
tel.: 034/621 20 10
web: www.msbradacova.szm.sk
e-mail: nie je

______________________________

Materská škola Myjava, SNP 407/1
riaditeľ: Drahoslava Londáková
tel.: 034/621 38 90
web: nie je
e-mail: skolasnp@mail.t-com.sk

______________________________

Základná umelecká škola Myjava, Partizánska 290/17
riaditeľ: Mgr. Erika Matulová
tel.: 034/621 22 31
web: www.zusmyjava.sk
e-mail: zusmyjava@zoznam.sk

______________________________

Centrum voľného času Myjava, Dolná štvrť 368/23
riaditeľ: Mgr. Mário Duga
tel.: 034/621 53 20
web: www.cvcmyjava.sk
e-mail: cvcmyjava@gmail.com

 

Gymnázium Myjava, Jablonská 5
riaditeľ: PaedDr. Danka Michálková
tel.: 034/621 34 60, 34 62
web: www.gymy.sk
e-mail: skola@gymy.sk

______________________________

Stredná priemyselná škola Myjava, SNP 413/8
riaditeľ: Ing. Mgr. Alena Palková
tel.: 034/621 38 61, 23 48
web: www.spsmyj.sk
e-mail: sps@spsmyj.sk

______________________________

Stredná odborná škola Myjava, Trokanova 3
riaditeľ: Mgr. Elena Čechová
tel.: 034/621 23 47, 50 56, 63 34
web: www.zssmy.edu.sk
e-mail: sousmyjava@sousmyjava.edu.sk

______________________________

Školský úrad Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4
Mgr. Alena Kmeťová
tel.: 034/6907 318
web: www.myjava.sk
e-mail: alena.kmetova@myjava.sk

 

______________________________